gezinshuis de Schaapskooi
   Home      Doelgroep

Doelgroep:

In ons gezinshuis vangen wij kinderen op die bij aanvang de leeftijd hebben tussen de 0 en 12 jaar. Wij richten ons op kinderen met een IQ vanaf 70.  Onze doelgroep daarbij zijn kinderen die door hechtings-traumaproblematiek problemen hebben in een sociale en emotionele ontwikkeling. Als pleeggezin vangen wij al een aantal jaren kinderen op voor crisiszorg en spoedzorg. Daardoor hebben wij  ervaring met hechtingsproblematiek, kinderen die een trauma hebben opgelopen en de daaruit volgende gedragsproblemen. Bij de matching zal zorgvuldig worden gekeken of plaatsing in ons gezinshuis mogelijk is, waarbij we rekening houden met de eigen kinderen en de andere gezinshuiskinderen.Omdat we de kinderen opnemen in ons gezin hebben we enkele contra-indicaties:

Gevaarlijk agressief gedrag

Seksueel ontspoord gedrag

Kinderen met een gedragsstoornis ODD en CD

Kinderen waarbij er geen enkele gewetensontwikkeling is

Ernstig lichamelijk beperkte kinderen en MCG- kinderen

Kinderen met een ernstige vorm van Autisme