gezinshuis de Schaapskooi
   Home      Wat bieden wij

Wat bieden wij:

Wij bieden een vaste dag en week structuur, veiligheid, warmte en betrokkenheid. Wij zien het gezin als de oefenkamer van de maatschappij. Wij richten ons op het vergroten van de sociale vaardigheden en de zelfredzaamheid van de kinderen. Ons uitgangspunt is daarbij om aan te sluiten bij de mogelijkheden en de eigenheid van het kind en dat wat goed gaat verder uit te bouwen. Wij vinden contact met de ouders van grote waarde en zullen zover als mogelijk samenwerken met de ouders. Bij de contacten met ouders, hulpverleners en voogden houden wij van een open en duidelijke communicatie. Wij willen kinderen de ruimte geven om kind te kunnen zijn en grenzen aan te geven daar waar nodig is.